Edukacija

Strucni tim “Salona Miki” je u poslednjih nekoliko decenija, izdao više od 1 000 sertifikata licima u zemlji i inostranstvu.

Nas osnovni interes je maksimalno podizanje nivoa strucnosti i unapredjenja znanja svih lica koja žele da se bave ovim poslom. Konkurencija je za nas izazov i motiv da budemo još bolji.

Moguci nacini poducavanja:

  • Organizovane grupe od najmanje 20 polaznika u bilo kom delu sveta.
  • Individualno osposobljavanje pojedinaca u trajanju od 6 ili vise dana, 9 sati dnevno u radnim prostorijama “Salona Miki”.
  • Iznajmljivanje instruktora, po tarifi radnog sata, u vašim ili našim radnim prostorijama.
  • Kupovina filma na DVD-ju u trajanju od 92 minuta, u kome je, vrlo detaljno slikom i tonom, sve predstavljeno i objasnjeno na temu kozmetike ruku i noktiju.

Napomena: Tokom edukacije moguca je konverzacija na srpskom i engleskom jeziku.